Dobricka

9300 Dobrich, 20 "Nezavisimost" Str.
Phone.: 058/600889
Fax:058/600806
e-mail: obshtina@dobrichka.bg

Operational officer on the District Security Council (DSC)
and crisis management tel .: 058/601 415 and 058/600 805 (HOT PHONES)

Citizens Service and Information Center
9300 Dobrich, 20 "Nezavisimost" Str.
Phone: 058/600 180


Inspetorat

Adresa: Str. Bucuresti nr. 344, mun. Calarasi, judetul Calarasi
Tel: 0242311818 Fax: 0242314062
Adresa web: www.isucalarasi.ro
Adresa email: contact@isucalarasi.ro

Contact form

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.