Organizarea unui forum

Organizarea unui forum de discuții la Dobrich având ca scop realizarea unui schimb de experiență în domeniul combaterii dezastrelor

Forum de valorizare a măsurilor pentru o protecție mai bună a populației din cele două regiuni în situații de urgență.

Forumul din Dobrich are ca scop realizarea unui schimb de experiență în domeniul combaterii dezastrelor din regiunea transfrontalieră Dobrich-Călărași. La acest forum vor fi invitați cca 50 de participanți – reprezentanți ai instituțiilor de protecție civilă din Bulgaria și România, care vor avea posibilitatea să-și prezinte experiența și strategia de acțiune în cazul survenirii unor situații de urgență, să pună întrebări, să discute și, în general, să obțină toate informațiile necesare în această privință. Acest Forum va constitui baza participării partenerilor în acțiuni comune în cazul producerii unor situații de urgență.

Prezentăm lista Instituțiilor responsabile de gestionarea, monitorizarea și prevenirea dezastrelor naturale și/sau a celor cauzate de accidente industriale, reprezentanți ai cărora urmează să participe la forum:

  • Administrațiile publice
  • Unitățile de protecție civilă din Călărași și Dobrich
  • Unitățile de poliție din Călărași și Dobrich
  • Unitățile de pompieri din Călărași și Dobrich;
  • Unitățile de asistență medicală de urgență din Călărași și Dobrich
  • Agenția pentru explorarea și întreținerea Fluviului Dunăre;
  • Agențiile pentru protecția mediului

Durata prevăzută a forumului: 1 zi

Proiect RO BG 415
“Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Calarasi – Dobrich”, care se implementează cu sprijinul financiar al Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.
Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.