Campania de informare

Campania de informare a populației cum să reacționeze în situații de urgență

Diminuarea efector negative ale dezastrelor naturale este posibilă prin organizarea de campanii de informare având drept scop sensibilizarea populației din ambele părți ale frontierei cu privire la pregătirea pentru situații de urgență cu ajutorul echipamentelor moderne. Campaniile de informarea urmează a include diferite măsuri de diseminare a informațiilor printre cetățeni. În cadrul proiectului se vor organiza și se vor desfășura campanii de informare în municipiul Dobrich și în județul Călărași.

Campania de informare din Bulgaria se va orienta către următorul grup țintă: - toată populația municipiului Dobrich: 22 081 de persoane, precum și în celelalte municipalități ale districtului Dobrich - 167 596 de persoane. Campania de informare va asista populația să înțeleagă cum să prevină inundațiile și cum să acționeze în situații de urgență. Aceasta va fi destinată și tinerilor din școli, unde urmează a se organiza prezentări și unde se vor disemina pliante care conțin informații cu privire la prevenirea, precum și măsuri concrete de diminuare a efectelor negative ale dezastrelor naturale și altor situații de urgență.

Campania de informare și sensibilizare cuprinde următoarele activități:
Activități organizaționale, care cuprind:

  • prelucarea și procesarea exercițiilor de simulare filmate și elaborarea unui material video (cu subtitrare în engleză și în română / voce. Difuzarea a 5 emisiuni în mass-media din regiunea transfrontalieră a materialului video elaborat;
  • elaborarea, tipărirea și diseminarea unui pliant - 1000 de exemplare (minim 8 pagini);
  • organizarea a 10 prezentări în școli;

Rezultatele campaniei vor include:

  • creșterea sensibilizării populației cu privire la eventuale dezastre și participarea și interacțiunea directă și indirectă a oamenilor
  • creșterea sensibilizării populației cu privire la măsurile de prevenție. Populația va afla cum să se comporte în caz de dezastru, etc.

Se vor disemina printre populație 1000 de pliante conținând sfaturi ce este de făcut și cum trebuie să acționeze în situații de urgență pentru a depăși situația mai eficient. Cu ajutorul prezentărilor în școli și în alte instituții, prevăzute a se organiza în cadrul campaniei, populația va lua cunoștință de toate măsurile posibile care urmează a fi întreprinse în cazul survenirii unei situații de urgență.

Locuitorii unor zone care sunt eligibile și corespund condițiilor de intervenție, prevăzute în acest proiect, care ar putea fi afectați de consecințele și daunele provocate de dezastre, vor beneficia de campania de informare, prevăzută în cadrul prezentului proiect.

Proiect RO BG 415
“Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Calarasi – Dobrich”, care se implementează cu sprijinul financiar al Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.
Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.