Despre proiect

Informații despre proiect

Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea capacității structurilor responsabile în situații de urgență survenite ca urmare a dezastrelor naturale și accidentelor industriale, în municipiul Dobrich și județul Călărași, prin elaborarea Strategiei și Planului de acțiune comun; cum se procedează și ce măsuri urmează a fi luate în caz de dezastre naturale sau accidente industriale, atfel încât să fie reduse la minimum efectele negative.

Prin realizarea activităților-cheie prevăzute în cadrul implementării proiectului ROBG 415 “Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Calarasi – Dobrich”, se vor atinge următoarele obiective specifice:

  • Îmbinarea capacității și expertizei din ambele părți ale frontierei pentru a se găsi cele mai bune soluții în vederea diminuării efectelor negative în caz de dezastre naturale, accidente industriale și crize, survenite pe teritoriul districtului Dobrich și județului Călărași;
  • Stabilirea modului de colaborare dintre cele două țări, cu participarea tuturor structurilor competente, în scopul realizării de misiuni comune în conformitate cu atribuțiile acestora, în cazul producerii unei situații de urgență care ar putea afecta o localitate, un grup de localități sau întreaga zonă transfrontalieră;


Organizarea și planificarea strategică a măsurilor de protecție a populației, reducerea pierderilor umane și materiale în asemenea situații.

  
Bugetul proiectului: 800 216,17 euro
Beneficiar lider 518 237,11 euro
Beneficiar 2 281 979,06 euro
Perioada de implementare a proiectului: 13 martie 2019 – 12 martie 2021

Proiect RO BG 415
“Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Calarasi – Dobrich”, care se implementează cu sprijinul financiar al Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.
Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.