Strategia și Planul de acțiune

Strategia și Planul de acțiune

Se va elabora o Strategie și un Plan de acțiune pentru activități comune împotriva inundațiilor și altor catastrofe naturale. Se vor analiza problemele comune ale cooperării transfrontaliere și se vor identifica soluții comune.

Strategia și Planul de acțiune se vor elabora după consultarea membrilor echipei de proiect, reprezentanți ai grupurilor țintă și reprezentanți ai autorităților compenente în domeniu: poliția, jandarmeria, poliția de frontieră, servicul regional de asistență medicală de urgență, organizații neguvernamentale, societăți comerciale.

Elaborarea Strategiei și Planului de acțiune comun în cadrul acestui pachet de lucru sunt de o importanță deosebită pentru implementarea cu succes a proiectului. Acestea cuprind:

•Identificarea și verificarea capacităților operaționale necesare la nivelul tuturor structurilor care sunt responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență cu impact transfrontalier;
• Verificarea viabilității aplicării Procedurii comune dintre ESI / România și Bulgaria în cadrul Strategiei comune de management al riscului în regiunea transfrontalieră;

• Verificarea aplicabilității formularelor elaborate conform Planului de acțiune comun ESI / România și Bulgaria;

• Analiza cooperării dintre autoritățile implicate, identificarea condițiilor de gestionare a situațiilor și implicarea tuturor instituțiilor competente, în vederea soluționării unor cazuri concrete;

• Eficiența cooperării în timpul intervențiilor comune din partea structurilor de intervenție și structurile logistice de sprijin și comunicarea între cele două țări;

• Garantarea coordonării puterilor și resurselor și stabilirea fluxului de informații și soluții, asigurarea logisticii și resurselor financiare necesare;

• Stabilirea unor direcții de acțiune în vederea asigurării intervenției comune în situații de urgență, care presupun implicarea anumitor categorii de puteri și resurse, aparținând țării vecine, în scopul îndeplinirii misiunii, după cum urmează: primirea solicitării de sprijin și de informații suplimentare; analizarea caracterului adecvat al acordării de sprijin în conformitate cu cadrul de reglementare;
notificare cu privire la sprijinul solicitat; stabilirea aranjamentelor organizatorice privind organizarea și desfășurarea misiunii; coordonarea dintre structuri; asigurarea unui ofițer de legătură;

Proiect RO BG 415
“Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Calarasi – Dobrich”, care se implementează cu sprijinul financiar al Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.
Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.