Constituirea unei rețele de parteneriat în regiunea transfrontalieră

Constituirea unei rețele de parteneriat în regiunea transfrontalieră

Se vor organiza întruniri comune cu reprezentanți ai municipalităților din regiunea transfrontalieră din districtul Dobrich, județul Călărași și serviciile de pompieri în vederea creșterii nivelului de pregătire și reacționare a unităților de voluntari în situații de urgență.

Se prevede elaborarea și semnarea unui acord de parteneriat cu 11 parteneri și constituirea unor echipe voluntare de intervenție în situații de urgență.

Rezultatul așteptat după implementarea proiectului este constituirea unei rețele de parteneriat pentru intervenții comune în situații de urgență și schimb de experiență în cadrul exercițiilor de simulare care vor avea loc pe cele platouri în apropierea frontierei, ca rezultat al elaborării Strategiei și Planului de acțiune comune.

Scopul este de a se facilita schimbul de know-how, a se constitui o rețea de sprijin reciproc bine pusă la punct și a se crea proceduri rapide de luare a deciziilor în situații de urgență în scopul obținerii unor rezultate mai bune.

Populația din județul Călărași, România, și din municipalitățile din districtul Dobrich, Bulgaria, va beneficia de rețeaua astfel constituită pentru sprijin reciproc în situații de urgență.

Proiect RO BG 415
“Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Calarasi – Dobrich”, care se implementează cu sprijinul financiar al Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020

Continutul acestui site nu reprezintă in mod necesar poziția oficiala a Uniunii Europene.
Iniţiatorii site-ului sunt singurii responsabili de informaţiile prezentate în site.