Пожаро - тактическо учение на 20.09.2023г.

Пожаро - тактическо учение на 20.09.2023г.

Провеждане на съвместно регионално учение от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - Добрич с цел координация на дейностите съставните части на Единната спасителна система (Областна администрация Добрич, сектор ПП на ОДМВР - Добрич, РДПБЗН - Добрич, Регионална Дирекция „Автомобилна администрация" – Варна, отдел „Контрол", ЦСМП - Добрич, Община гр. Добрич, Община Добричка, ОС на БЧК - Добрич, ОПУ – Добрич, НПО и др.) при пътно транспортно произшествие на тема:

„Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно пришествие – верижна катастрофа с много пострадали, разляти нефтопродукти и последвал пожар в градска среда."

 

Провеждане на съвместно регионално учение от Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - Добрич с цел координация на дейностите съставните части на Единната спасителна система (Областна администрация Добрич, сектор ПП на ОДМВР - Добрич, РДПБЗН - Добрич, Регионална Дирекция „Автомобилна администрация" – Варна, отдел „Контрол", ЦСМП - Добрич, Община гр. Добрич, Община Добричка, ОС на БЧК - Добрич, ОПУ – Добрич, НПО и др.) при пътно транспортно произшествие на тема: „Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за пътнотранспортно пришествие – верижна катастрофа с много пострадали, разляти нефтопродукти и последвал пожар в градска среда."

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.