Оперативно - издирвателни действия на територията на област Добрич

Оперативно - издирвателни действия на територията на област Добрич

Чрез дронът закупен по   проект RO - BG - 415 "Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничната зона Кълъраш - Добрич" в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VA Румъния - България 2014-2020 служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич се включиха в издирване и спасяване на изчезнали хора на територията на община Генерал Тошево, община Добричка и община Балчик.

Съоръжението е в помощ и при други специализирани операции на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич.

 

 

 

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.