Обследване на Суха река в общ. Добричка на 01.11.2023г.

Обследване на Суха река в общ. Добричка на 01.11.2023г.

Със закупената по проекта техника се извърши обследване на Суха река на територията на община Добричка. В обследването участваха екипи от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

 

Със закупената по проекта техника се извърши обследване на Суха река на територията на община Добричка. В обследването участваха екипи от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.