Dobricka

9300 Добрич, ул. "Независимост" 20
тел.: 058/600889
факс:058/600806
e-mail: obshtina@dobrichka.bg

Оперативен дежурен по ОбСС
и управление при кризи тел.: 058/601 415  и 058/600 805 (ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ)

Център за услуги и информация на гражданите
9300 Добрич, ул."Независимост" 20
тел.: 058/600 180


Inspetorat

Adresa: Str. Bucuresti nr. 344, mun. Calarasi, judetul Calarasi
Tel: 0242311818 Fax: 0242314062
Adresa web: www.isucalarasi.ro
Adresa email: contact@isucalarasi.ro

Форма за обратна връзка

Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.