Информационно–образователна кампания в Детска градина "Първи юни " в с. Бранище, община Добричка

Информационно–образователна кампания в Детска градина "Първи юни " в с. Бранище, община Добричка

Децата от Детска градина "Първи юни " в с. Бранище се запознаха с благородната професия на смелите, всеотдайни и безстрашни пожарникари.

Децата от Детска градина "Първи юни " в с. Бранище се запознаха с благородната професия на смелите, всеотдайни и безстрашни пожарникари.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.