Екипът на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш в съдействие с българските си партньори участваха в съвместно учение в Калъраш

Екипът на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш в съдействие с българските си партньори участваха в съвместно учение в Калъраш

14 октомври 2022 г      

Военните пожарникари от Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш, в сътрудничество с българските партньори, участваха в обширно тактическо учение, предвидено в трансграничния проект RO-BG 415.

В периода 13.10 – 14.10.2022 г. военните пожарникари от Кълъраш участваха в сътрудничество с българските партньори в учение със сили и средства на терен в района на Кълъраш.

Учението е част от проект RO - BG - 415 "Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничната зона Кълъраш - Добрич" в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VA Румъния - България 2014-2020, където партньори са пожарникарите от Кълъраш .

По този проект бяха закупени високопроходими автомобили и компютърна техника на стойност 281 979 евро от членовете на екипа за изпълнение на проекта.

Според сценария на учението „в резултат на падането на значителни количества валежи в централната част на Европа, през последните 30 дни имаше постоянни повишения на нивото на река Дунав/ръка Борча, така че през октомври 14, 2022 г. достигна опасност на територията на окръг Кълъраш, което доведе до наводняване на помещенията, където се намира важен туристически комплекс в близост до община Кълъраш, хотел и ресторант Pod 4, както и възможна поява на пукнатина в защитната дига на селскостопанските обекти Călărași-Grădiștea. В допълнение към общата ситуация, по време на овладяването на извънредните ситуации, породени от покачването на нивото на водата, лодка с 2 рибари беше заседнала в непосредствена близост до хотел и ресторант Pod 4, като не можа да излезе на брега поради повишеното ниво на водата , от другата страна, десния бряг по посока на водния поток, пожар от суха растителност е избухнал в близост до гора и е получено обаждане на системата SNUAU 112 от двама граждани, които са изгубени в района на Călărași-Râul (наименование на района, което ограничава селскостопанския район между Борча и Бала)."

В това учение се организират няколко сценария, като търсене на хора, гасене на пожари и евакуация на хора.

Най-представителното оборудване са няколко високопроходими автомобила, необходими за достъп до пресечени терени и при наводнения, а тези от България ни се притекоха на помощ с дрон. Това може да улесни търсенето на изчезнали лица или такива, които се нуждаят от евакуация от засегнатия район“, каза Стоян Кодруц, подполковник от IGSU в Кълъраш, за Canal SUD.

Общите цели на учението бяха: Проверка на компетенциите за прилагане и работния капацитет на актуализирания план за съвместна интервенция в областите на компетентност на Генералния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU) Румъния и свързаните с това процедури, за Окръжния инспекторат за извънредни ситуации " Barbu Știrbei" Кълъраш (ISU CL) и Главна дирекция "Пожарникари и гражданска защита" (DGPPC) за Регионална дирекция "Пожарникари и гражданска защита" Добрич (DRPPC DB); Проверка на уменията за работа с оборудването, закупено в рамките на проект ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничната зона Кълъраш-Добрич, финансиран от програма INTERREG V-A Румъния-България.

Учението се оказа добра възможност за проверка на начина на намеса в интегрираната система, като времето за реакция на силите и времето за намеса попадат в оптималните параметри.

Екипът на Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш в съдействие с българските си партньори участваха в съвместно учение в Калъраш

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.