Актуални новини

Актуални новини

Доставката на оборудването

Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Водещия партньор по проекта - община Добричка.

Покана за откриваща пресконференция

На 26 ноември 2019г. в гр. Добрич се проведе откриваща конферентната по Проект ROBG 415
“Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич”

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.